Alternate Text

Likviditet

Gode prognoser gir deg oversikt og konkurransekraft. Cantor lar deg kombinere budsjettall, virkelige tall og dine egne korrigeringer, dette gjør at du når som helst i året får en oversikt over likviditetssituasjonen og forventet utvikling for de neste ukene eller månedene.

Du får mulighet til å benytte virkelige, realiserte tallstørrelser så langt du kjenner de, hentet direkte ut fra regnskapssystemet, sammen med budsjettall for kommende perioder. Dette gir deg til enhver tid det beste mulige bilde av likviditetsstrømmene fremover.

Tallgrunnlaget for likviditetsberegninger kan enten registreres eller importeres. Budsjettall kan hentes fra budsjett-/regnskapssystem eller regnark. Fra ditt regnskapssystem kan du også hente kundeposter for å få beregnet forventede innbetalinger fra kundefordringer. Tilsvarende kan gjøres fra skyldige/ubetalte leverandørposter. Virkelige saldoer på balansepostene gir også grunnlag for beregning av både inn- og utbetalingsstrømmer. Alle beregnede kontantstrømmer kan justeres/korrigeres hvis du ønsker det.

Vil du vite mer?

Ønsker du en uforpliktende samtale om Cantor Controller eller har du spørsmål? Registrer deg her og vi tar kontakt med deg.

Gruppe


?

Vil du vite mer?