Få en sømløs integrasjon mot Power BI fra Microsoft.

Alternate Text

CantorREST

Få en sømløs integrasjon mot Power BI fra Microsoft.

Highlight BI.png

Webservice/API for Power BI

For deg som bruker Power BI fra Microsoft har vi laget en webservice/API som kan hente data fra Cantor-databasen til Power BI som heter CantorREST. Denne kan trekke ut en rekke relevante tabeller (valuta, kontoplan, virkelig, virkelig dim, budsjett, budsjett dim, resultatenheter osv.) fra Cantor og inn i Power BI. 

Enkel å sette opp

CantorREST gjør data fra Cantor sin database tilgjengelig gjennom RESTful standarden. Dette forutsetter at webservicen CantorWS er installert og har tilgang til databasen, da denne benyttes av CantorREST til å trekke ut data.  Antar at dette kan være spesielt interessant for de av dere som ønsker ferdig konsoliderte tall og rapportbehandlede tall fra Cantor. Webservicen leveres med beskrivelse og er lett å sette opp.  

Vil du vite mer?

Ønsker du en uforpliktende samtale om Cantor eller booke en demo? Fyll ut skjema, så tar en av våre rådgivere kontakt med deg snarest.

Gruppe


?

Vil du vite mer?

Send oss en melding!