Sømløs integrasjon mot Power BI fra Microsoft

Alternate Text

CantorREST

Sømløs integrasjon mot Power BI

For deg som bruker Power BI fra Microsoft har vi laget en webservice/API som kan hente data fra Cantor-databasen til Power BI som heter CantorREST. Denne kan trekke ut en rekke relevante tabeller (valuta, kontoplan, virkelig, virkelig dim, budsjett, budsjett dim, resultatenheter osv.) fra Cantor og inn i Power BI. CantorREST gjør data fra Cantor Controller sin database tilgjengelig gjennom RESTful standarden.  Dette forutsetter at webservicen CantorWS er installert og har tilgang til databasen, da denne benyttes av CantorREST til å trekke ut data.  Antar at dette kan være spesielt interessant for de av dere som ønsker ferdig konsoliderte tall og rapportbehandlede tall fra Cantor. Webservicen leveres med beskrivelse og er lett å sette opp.  

Highlight BI.png

Vil du vite mer?

Ønsker du en uforpliktende samtale om Cantor Controller eller har du spørsmål? Registrer deg her og vi tar kontakt med deg.

Gruppe


?

Vil du vite mer?