Årets første offisielle versjon ble tilgjengelig fra 5. januar 2024. På grunn av store endringer med overgang fra Skjema til Tema, så er vår anbefaling at alle venter med årsskifte og konvertering til den versjonen er på plass. Alle våre kunder som kjører på vår skyløsning blir automatisk oppdatert.

cantor oktober 21 red-14.jpg

Grunnlagsdata, frist for levering:

• 20. januar 2024: RF-1241 Pass og stell av barn
• 31. januar 2024: RF 1301 Boligsameier tredjepartsopplysninger
• 31. januar 2024: RF-1301 Boligselskap tredjepartsopplysninger

RF-1086 Aksjonærregisteroppgaven:

• 31. januar 2024: Frist for innsending via Altinn

Skattemelding og næringsspesifikasjon for AS / Selskapsmelding og næringsspesifikasjon for selskap med deltagerfastsetting:

  • 8. februar 2024: Skatteetaten åpner for innsending fra fagsystem
  • 31. mai 2024: Frist for levering 

Prefilldata for skattemeldingen:

  • 4. mars 2024: Blir tilgjengelig fra og med denne datoen

Næringsspesifikasjon for enkeltpersonforetak:

  • 7.-22. mars 2024: Puljevis publisering av skattemeldingen

Utsettelse av innlevering av selvangivelse:

  • 31. mai 2024: Skattemelding – Frist for regnskapsfører og revisor for å søke om utsatt leveringsfrist for sine klienter/næringsdrivende (RF-1113)
  • 31. mai 2024: Skattemelding – Frist for å søke om utsatt levering for næringsdrivende (RF-1114)

Brukerstøtte

Cantor AS tilbyr brukerstøtte på produktene gjennom følgende kanaler.

Vi tilbyr også internkurs og konsulentbistand.

Demo webrapportering

Registrer deg i skjema under for å motta brukernavn og passord

Gratis brukertilgang

Registrer deg her, så sender vi deg brukernavn og passord på oppgitt epost.

Gruppe


Send oss en melding!