Regnskapssentralen AS ble etablert av Kjell Wold i 1952, og fra 1981 ble sønnen, Morten Wold, med på laget. I dag består Regnskapssentralen av 18 ansatte, og de holder til i et sjarmerende lokale i Moss sentrum. For et par år siden ble det etablert et generasjonsskifte hos Regnskapssentralen, to av Mortens teamledere gjerne ville bli partnere og dermed kjøpte de seg inn i selskapet. Nå består ledergruppen derfor av Kristin Olsen og Tone Berg Frostrud, i tillegg til Morten Wold.

Partnerskapsprosessen gikk, ifølge Morten, fantastisk bra. “Vi har gjennomført, det noen andre har kalt for oss, Norges historiens mest vellykkede partnerskap. Vi gjennomførte en prosess hvor alt gikk helt på skinner, ikke noe uenighet, ingen diskusjon og alt var helt samstemt fra første til siste tone.”

Samarbeidet mellom Cantor AS og Morten Wold, daglig leder i Regnskapssentralen AS, er langt fra et nytt samarbeid. “Jeg var jo i Consis, og da lagde Cantor et rapporteringssystem i samarbeid med oss, og det rapporteringssystemet har jeg pusset litt på, i samarbeid med Cantor. Og det er det systemet vi bruker i dag, ut mot kundene våre. Veldig mange av de kundene vi har i dag, bruker perioderapportering via den malen vi har laget gjennom dere,” sier Morten.

Regnskapssentralen har rundt 300 kunder, og bruker flere moduler i Cantor Controller. De har funnet en helt egen måte å gjøre ting på når det kommer til deres bruk. “Vi bruker jo årsoppgjørsmodulen og periodemodulen, med da budsjett, rapportering og web-rapportering. Det vi har gjort, og noe jeg har fått tilbakemelding om at vi har vært litt smarte på, er at vi har opprettet kundene våre to ganger. Da er kunden både en årsoppgjørskunde som går fra år til år, også er det i tillegg en periodekunde med nesten likt nummer, men som gjør det lettere for oss å identifisere de fra hverandre. Da kan vi kjøre all perioderapportering gjennom den. På denne måten har vi skilt de fra hverandre, noe som gjør at vi da bare kan slette periodekunden og opprette den på nytt om vi føler for det, uten at det skader noe knyttet til årsoppgjøret. Dette syns vi har vært en smart måte å organisere rapportering på,” sier Morten.

Han forteller også at Cantor Controller har vært med på å effektivisere hverdagen deres ved at man får mye mer strømlinje når det gjelder årsoppgjørshåndtering, og en kjappere måte å utarbeide ligningsdokumenter og årsoppgjør på.

“Vi har også bygd opp en del spesialrapporter for kundene som vi ikke hadde fått til å bygge opp uten Cantor Controller. Tidligere har vi hatt Axapta som hovedsystem, nå har vi Visma Business, og vi ser at de fasilitetene ligger ikke der. Når vi hadde vurderingen med å bytte fra Axapta til et annet system, og diskuterte hvordan Visma Business hadde med rapportering, så svarte de enkelt og greit at det hadde de overlatt til Cantor. Og vi hadde jo allerede Cantor Controller, så da var jo den saken grei. Ved overgangen så endret vi rett og slett bare på importen. I forbindelse med det bytte så flyttet vi også plattformene fra Doorway AS installasjonen oppe på Tynset til Doorway installasjonen i Arendal, og da håndterte Cantor hele flyttingen av alt som hadde med Cantor Controller å gjøre. Veldig smooth og fint for oss!”

En annen ting Morten Wold er fornøyd med når det gjelder samarbeidet med Cantor er den personlige relasjonen. “Noe jeg har vært opptatt av gjennom hele min yrkeskarriere, er korte linjer til beslutningstakere, slik at det går å kommunisere på et fornuftig nivå, og det føler jeg at jeg har både med Monica og Helge. Vi kjenner hverandre, og det synes jeg er viktig. Det å ta vare på de personlige relasjonene i hverdagen vår, det er med på å skape den utviklingen og dynamikken vi sammen skal ha videre. Det er klart at det er en situasjon du vanskeligere får til i store konserner,” sier han.

Han legger også til fine ord når det kommer til support og oppfølging. “I tillegg så er det noe jeg setter veldig stor pris på, og det er supportapparatet, som er det beste i bransjen. Etter å ha vært i gamet noen år, så må jeg si at noen bruker stoppeklokka, og har vanskelig både for å svare og ringe tilbake. Dette er ikke noe jeg opplever hos Cantor, enda jeg har hatt ganske tidkrevende case. Sånne forretningsrelasjoner er fine å ha for oss!”

Morten Wold avslutter intervjuet med å fortelle om Regnskapssentralens nye treårige plan. ”I år har vi lagt en ny strategi, sammen med hele staben og sammen med vår kunde, Solid Utvikling, har vi laget en ny treårs plan, med en visjon som jeg er veldig stolt av.

Den visjonen er: Sammen skaper vi verdier.

“Den dekker vidt, og jeg vil si jeg har skapt verdier sammen med Cantor i mange år og håper at Cantor fortsatt vil være på ballen i mange år fremover.”