Fullversjon Cantor Controller

Her finner du fullversjon av Cantor Controller

Det er to hovedversjoner.


Fullversjoner
Har du Microsoft SQL-server fra før på maskinen/databaseserveren kan du velge installasjonen uten SQL.

ControllerSetupUtenSQL2024-1-31-1.exe

Hvis du mangler Microsoft SQL-server velger du denne installasjonen:

ControllerSetup2024-1-31-1.exe


Obs! Begge installasjonene over krever installasjonspassord.Klientversjon
Klientinstallasjon kjøres på hver enkelt bruker. Installasjonen ligger i programfolderen til Cantor Controller®. Hvis programfilene skal kjøres fra server, start denne installasjonen fra server på selve klienten. Aktuelle systemfiler, ODBC-kobling, og snarveier blir etablert.


Hvis du mangler klientinstallasjonen på programkatalogen, kan denne lastes ned her:

ControllerKlientSetup.exe


Brukerstøtteavtale

Her finner du vilkårene til brukerstøtteavtalen vår..