Cantor Installasjon

Cantor Installasjon er vår tradisjonelle programvareløsningen for installasjon i eget miljø eller hos egen ASP-leverandør. Egner seg når økonomisystemet som Cantor skal hente data fra, er installert i eget miljø eller hos ASP leverandør. 

AnskaffelseÅrlig lisensPris pr.mnd
Årsoppgjør AS12.0008.580715
Årsoppgjør ANS12.0008.580715
Konsern12.0007.380576
Rapportering/ Budsjett12.0007.380576
Likviditet12.0006.120478
Veivisere  8.000
Signering   5.0002.220185
Anleggsregnskap/aksjeportefølje22.0007.380615
Cantor BI 25.000
Ekstra bruker8.0003.840*320
Tillegg pr. ekstra bruker4.0001.944162
Webrapportering   
12.00012.2401.020


Brukerstøtteavtale koster kr 6.805,- per år for første bruker og kr 405,- per ekstra bruker og i tillegg kr 940,- per modul. Anleggsregnskap/aksjeportefølje er inklusiv i årsoppgjørsmodulene for aksjeselskap og ansvarlige selskaper. Det samme gjelder alle relevante skjemaer. 

Timepris for konsulenttjenester er kr 2.450,- og dagspris for konsulentbistand er kr 19.200,- Dagspris for internkurs er kr 23.200,- for inntil 8 kursdeltagere og med et tillegg på kr 3.620,- per ekstra kursdeltager. Ordinær dagspris for standard kurs er kr 6.320,- 

Alle priser er eks. mva. Våre betalingsbetingelser er netto per. 14. dager.

* +255 pr. modul inntil 10.brukere.


Cantor Cloud

Cantor Cloud er vår skybaserte løsning for leie av tilgang til aktuelle moduler og brukere. Egner seg når Cantor skal hente data fra et skybasert økonomisystem,  og/eller en ikke har eget servermiljø eller bruker ASP-leverandør til drifting av sine eksisterende IT-løsninger. Pris for vår skyløsning Cantor Cloud beregnes utfra modulvalg, antall moduler og antall brukere. Pris for etablering er kr.8500, og pris for brukerstøtte ligger i samme prissjiktet som for fast installasjon.  Kontakt oss gjerne for et uforpliktende tilbud som dekker ditt behov. 

Plattform

Cantor Cloud driftes på en Microsoft Azure plattform hos Tussa IKT, en av landets ledende leverandører av skytjenester.  Tilgang til løsningen krever at hver enkelt bruker disponerer en gyldig Microsoft Office 365 konto.  Om en ikke allerede har en slik konto kan den bestilles her https://products.office.com/nb-no/business/office og gir tilgang til Microsoft Office-verktøy (Word, Excel, PowerPoint osv.)  og Cantor fra nesten hvor som helst.  Bruken av Cantor Cloud krever at det betales en månedlig lisens for tilgang til aktuelle moduler for de enkelte brukere og denne inkluderer også brukerstøtte.


Cantor Abonnement 

Cantors skybaserte abonnementsløsning egner seg når 1 til maks inntil 3 brukere skal ha tilgang til 1 eller 2 av modulene i Cantor for et bestemt eller maks 10 selskaper. 

Pris pr. mndEkstra bruker
Årsoppgjør1.200520
Rapportering1.200520
Budsjett900520
Likviditet900520
Konsern900520
Signering450520

Prisene inkluderer en bruker og ett firma. Modul og brukerpriser er oppgitt eks. mva. pr. måned og inkluderer brukerstøtte. Ekstra firma koster kr.90 pr. måned. Rapportering inkluderer 25 eksterne rapportbrukere (webbrukere).

På Signering etterfaktureres forbruk med kr 20 per signering. Engangsbeløp for etablering av skyløsning: kr. 4250.

Plattform

Cantor Abonnement driftes på en Microsoft Azure plattform hos Tussa IKT, en av landets ledende leverandører av skytjenester.  Tilgang til løsningen krever at hver enkelt bruker disponerer en gyldig Microsoft Office 365 konto. Om en ikke allerede har en slik konto, kan den bestilles her.

Løsningen gir tilgang til Microsoft Office-verktøy (Word, Excel, PowerPoint osv.) og Cantor fra nesten hvor som helst. Bruken av Cantor Cloud krever at det betales en månedlig lisens for tilgang til aktuelle moduler for de enkelte brukere og denne inkluderer også brukerstøtte.


Harmoni

Årlig lisensPris pr. mnd
Anskaffelse5.000
Lisens 
5.760480
Brukerstøtte2.520210

Gradert:
1-20 ansatte5.760
21-50 ansatte11.440
Over 50 ansatte17.200

Brukerstøtte tidligere Maritech: kr. 3600 (300 per. måned).