Versjonen kan lastes ned her, eller fra Hjelp -> Søk etter oppgradering inne i Controller. På denne siden finner du siste offisielle versjon av Cantor Controller.

For å kunne benytte versjoner som er lagt ut etter 05.01.2024 må versjon 2024-1-1-1 være installert på maskinen.

Alle kunder med gyldig lisens har fått tilsendt informasjon med passord for å installere versjon 2024-1-1-1 pr. e-post/brev. Denne programversjonen er vår hovedoppgradering for 2024.


Siste versjon Cantor Controller  -  Oppdatert 05.07.2024 15:15

Controller2024-1-265-2.exe


Versjonslogg:

Se versjonsloggen her - hva er nytt siden sist...


Første versjon 2024 Cantor Controller - Oppdatert 05.01.2024 15:00

Controller2024-1-1-1.exe

Versjonsveiledning - viktig informasjon og nyheter... 


Fullversjoner:

Fullversjoner finner du her...

Siste versjon Cantor Controller med likningsskjema for 2022 - Oppdatert 25.10.2023 14:00

Controller2023-1-249-1.exeSiste versjon Cantor Controller med likningsskjema for 2021 - Oppdatert 11.10.2022 13:40

Controller2022-1-229-3.exe


Siste versjon Cantor Controller med likningsskjema for 2020 - Oppdatert 30.11.2021 11:00

Controller2021-1-278-1.exe


Siste versjon Cantor Controller med likningsskjema for 2019 - Oppdatert 23.10.2020 14:00

Controller2020-1-127-1.exe


Siste versjon Cantor Controller med likningsskjema for 2018 - Oppdatert 13.11.2019 14:45

Controller2019-1-226-11.exe


Siste versjon Cantor Controller med likningsskjema for 2017 - Oppdatert 28.11.2018 16:00

Controller2018-1-193-5.exe


Siste versjon Cantor Controller med likningsskjema for 2016 - Oppdatert 14.11.2017 15:00

Controller2017-1-192-31.exe


Siste versjon Cantor Controller med likningsskjema for 2015 - Oppdatert 19.11.2016 13:00

Controller2016-1-196-3.exe


Nyeste versjon av webserviceen til webrapportering

CantorWS.zip