Versjonen kan lastes ned her, eller fra Hjelp -> Søk etter oppgradering inne i Controller. På denne siden finner du siste offisielle versjon av Cantor Controller.

For å kunne benytte versjoner som er lagt ut etter 09.01.2020 må versjon 2020-1-1-1 være installert på maskinen.

Alle kunder med gyldig lisens har fått tilsendt informasjon med passord for å installere versjon 2020-1-1-1 pr. e-post/brev. Denne programversjonen er vår hovedoppgradering for 2020.


Siste versjon Cantor Controller  -  Oppdatert 10.07.2020 15:10

Controller2020-1-97-3.exe


Versjonslogg:

Se versjonsloggen her - hva er nytt siden sist...Første versjon 2020 Cantor Controller - Oppdatert 09.01.2020 16:00

Controller2020-1-1-1.exe

Versjonsveiledning - viktig informasjon og nyheter... 


Siste versjon Cantor Controller med likningsskjema for 2018 - Oppdatert 13.11.2019 14:45

Controller2019-1-226-11.exe


Siste versjon Cantor Controller med likningsskjema for 2017 - Oppdatert 28.11.2018 16:00

Controller2018-1-193-5.exe


Siste versjon Cantor Controller med likningsskjema for 2016 - Oppdatert 14.11.2017 15:00

Controller2017-1-192-31.exe


Siste versjon Cantor Controller med likningsskjema for 2015 - Oppdatert 19.11.2016 13:00

Controller2016-1-196-3.exe


Nyeste versjon av webserviceen til webrapportering

CantorWS.zip


Fullversjoner:

Fullversjoner finner du her...