I workshopen løser vi et årsoppgjør i Controller fra begynnelse til slutt.

Deltakerne henter inn en saldobalanse, og under veiledning av kursleder gjøres årsoppgjøret ferdig med alle relevante skjemaer og rapporter. Målgruppen er alle som bruker Controller årsoppgjør, samt de som vurderer og anskaffe programmet.

Av sentrale temaer for workshopen er; 

 • Gjennomgang meny / verktøylinjer
 • Firmaopplysninger
 • Kontoplan - Referanser mot skjema - Opprette, slette konti - Kopiere referanser - Importer
 • Aksjonærregister
 • Posteringer
 • Balanseverdier - Varer - Fordringer
 • Midlertidige forskjeller
 • Skatt, utsatt skatt
 • Overskuddsfordeling
 • RF 1030 Selvangivelse for næringsdrivende
 • Selskapsformer
 • Næringsoppgave II
 • Næringsoppgave I
 • Deltagerne løser et årsoppgjør både for AS og personlig firma.

Godkjenning:

Workshopen antas å oppfylle kravene til faglig oppdatering for regnskapsførere/revisorer tilsvarende 1 dag: 5 timer finansregnskap og 2 timer skatt/avgift.