Sentrale temaer for gjennomgang er: 

 • Basisdata 
  • Årsskifte 
  • Firmaopplysninger 
  • Aksjonærregister 
  • Aksjer 
  • Anleggsmidler 
  • Forutsetninger 
 • Saldobalanser 
  • Import av saldobalanser 
  • Skjema 
  • Disponeringer 
  • Posteringer 
  • Noter 
 • Rapporter 
  • Årsoppgjørspakke 
  • Dokumentasjon 
  • Atinn 
  • Signering