Agenda:

  • Gjennomgang av endret modell for likviditetsstyring i Cantor og oppskrift for konvertering. 
  • Driftsbudsjett som grunnlagt for likviditetsbudsjett
  • Forutsetninger for likviditetsbudsjett 
  • Utarbeidelse av likviditetsbudsjett 
  • Likviditetsprognoser 
  • Rapportering av virkelig likviditet 
  • Tilgang til likviditetsstyring på Cantor web

Meld deg på her

_BD_4068.jpg