Velkommen til vårt webinar om årsoppgjøret 2022. Webinaret omhandler hovedtrekkene fra vårt arrangement på Sommerro 15.desember 2022. 

Agenda:
Nyheter og viktige funksjoner i Årsoppgjøret  - Monica Skregelid
Ny skattemelding – Fra skjema til tema - Svein Roger Hoggen 
Raskeste vei til noter i årsoppgjøret 2022 - Helge Bøe
Endringer i RF-Skjema; for siste gang - Svein Roger Hoggen
Årsoppgjør veiviseren - Helge Bøe

Meld deg på til webinaret Årsoppgjøret 2022

Webinaret koster kr- 1750,- og gir deg oppdatering for 2t. Finansregnskap og 1t. Skatt. Kursdokumentasjon ettersendes på epost.