– I forbindelse med at Snøhetta skulle velge rapportering- og konsolideringsverktøy i 2019, hadde vi møter med ulike leverandører. Vi valgte Cantor da det virker som et veldig brukervennlig system, samt at personer vi møtte i innledende møter viste interesse og forståelse for vår drift og struktur på en god måte. Estimert tid for å få på plass systemet var også betraktelig lavere med Cantor, forklarer Cecilie.

– Snøhetta har ikke hatt konsolideringsverktøy tidligere, så det ble en stor overgang å gå fra Excel og manuelle prosesser til å få dette vesentlig mer automatisert, legger hun til.
Når vi spør om hva som er det beste med Cantor trekker hun frem et brukervennlig system, mange ulike rapportmuligheter, god og rask support.