TINE Konsern, eller TINE-Gruppa som de velger å kalle seg, er en av Norges største næringsmiddelbedrifter, og fullskalaleverandør av meieriprodukter med kjente merkevarer. TINE eies av ca. 11.400 melkebønder organisert i et samvirke. TINE Gruppa har ca. 5.600 ansatte, og hadde driftsinntekter på 21,5 milliarder kroner i 2014.

Vel inne i varmen ble jeg møtt av konserncontroller, Helge Morten Dørdal, og fagsjef for skatt og konsernregnskap, Arne Weiseth. Disse gutta er ikke ukjente for Cantor Controller.

– Første året vi hadde det som konsolideringsverktøy var i 2008. Så tok vi det i bruk på ligningspapirene, med skifte fra Maestro til Cantor, for to år siden. Det var for å få alle tall-sett i ett miljø. I desember 2008 startet vi opp med å ta i bruk perioderapportering, og før den tid brukte vi Excel. Så har det blitt gradvis bygd ut slik at flere og flere datterselskap har kommet over på Cantor. Blant annet Wernersson Ost AB (Sverige), Norseland Ltd. (UK), Diplom Is AS og Fjordland AS, som alle har vært i Excel format før. Vi har hentet over saldobalansen som vi har fått fra de i en aggregert regnskapsrapport og konvertert det til TINE kontoer, sier Helge Morten.

Av juridiske enheter i TINE familien så er det 28 brukere hos Cantor Controller, og når jeg spør hvordan Cantor Controller har effektivisert hverdagen hos TINE SA tar Arne ordet. – Man kan jo ikke sammenligne det med Excel rapporteringa, det kan man ikke. Det er bedre kontroll, og først og fremst også mer effektivt fordi vi får frem konsoliderte tall innenfor en relativt knapp tidsramme. I tillegg er det bedre kvalitet i tallene og større omfang av tallene. Før så lå vi på et ganske aggregert nivå, mens nå er det så å si ned på kontonivå på de fleste selskaper. Informasjonsverdien er mye større. Og muligheten for å lage rapporter på kryss og tvers er også selvsagt mye større, sier han.

Helge Morten legger til at det er mest målbart i forhold til årsoppgjøret, fordi mye av notene de bruker i årsrapporten kommer direkte ut fra Cantor, og det er en enorm besparelse i forhold til å gjøre det på gamle måten.

Videre forteller Arne at Helge Morten har laget en tilpasset kontantstrømanalyse, både for morselskapet og konsernet. – Vi har laget, i Cantor, flere avstemmingsrapporter. Sjekklister som viser hvilke konti som bør gå i null. Også mellomværende har vi laget rapporter på, slik at vi ser at fordringer, gjeld og lån henger sammen. Samme med avstemminger, der har vi konsernkontosystemet, så har vi laget en halvautomatisk form for egenkapital kontoavstemming, der jeg henter ut rapporter fra Cantor som legges over i regneark, så gir mesteparten av tallene seg selv. Akkurat samme er det i kontantstrømanalysen. Der har jeg også laget støtterapporter hvor jeg legger inn tall, så gir det meste seg selv, en slags form for avstemming. Så vi har kommet ganske langt ved å ta i bruk Cantor vil jeg si.

Vi bruker også avdeligsregnskap på den måten at vi har rapporter som går på ned på avdelingsnivå, ved at vi henter data fra Cantor ned på avdeling og kostnadssteder. Så vi utnytter Cantor ganske bra.

Når jeg spør gutta hvordan Cantor Controller skiller seg fra andre verktøy, har de begge sine innspill. – Jeg har tidligere jobbet med Hyperion (Oracle Hyperion), og der er jo fordeler og ulemper i forhold til Cantor. Positivt med Cantor er at det er mer fleksibelt, om det kommer endringer eller man skal gjøre noe i forhold til systemet så får man til å tilpasse det i Cantor, noe jeg ikke vet om vil være like enkelt i Hyperion, i og med at det er et stort internasjonalt system. Vi (TINE) blir jo liten i deres målestokk, mens i Cantors verden er vi ganske store, i og med at vi har over 20 milliarder i omsetning, sier Helge Morten.

Arne legger til at dette var også en av kriteriene til at de valgte nettopp Cantor Controller, samtidig til at de la merke til fleksibiliteten, en gunstig pris, og at Cantor ikke er så rigid som et stort konsolideringssystem ville vært. – Videre håpte vi at Cantor kom til å vokse i Norge, og at vi kunne være med å påvirke litt deres utvikling, sier Arne.

Helt til slutt vil Arne også legge til at de er veldig fornøyde med Cantor Controller som system, og med deres responstid når TINE SA behøver support.