- For oss er dette et kjempeløft! Det å få inn balanse rapportering på konsernnivå hver termin, sier økonomisjefen i divisjonen for blomster.

Med Cantor sin rapportpakke kan du skreddersy dine egne periodiske rapporter med KPI, budsjettsammenligning, prognoser og grafikk. Cantor sin rapportpakke har glimrende integrasjon mot de fleste regnskapssystem og lar deg effektivt utarbeide avanserte, fleksible og flotte rapporter. Webrapporteringsløsningen er automatisert og har et enkelt og intuitivt design. Kundene våre er alt fra butikken på hjørnet til noen av Norges største konsern – BAMA Gruppen er ett av dem.

BAMA ble etablert 1896 og startet med trelasthandel først, så gikk de over til å importere bananer i 1905. Det var starten på frukt og grønt. Siden den gang har BAMA vokst over tid, og i dag har de en omsetting på rundt 15 milliarder. Bare de siste 20-25 årene har de opplevd en enorm vekst. I dag er virksomheten delt opp i forskjellige divisjoner som dagligvare, storkjøkken, industri, servicehandel, blomster og internasjonal virksomhet.

I Oslo finner man hovedkontoret hvor de sentrale tjenestene som økonomi, IT, HR og markedsføring holder hus. På dette bygget sitter det ca. 500 personer, blant annet økonomisjef i blomsterdivisjonen, Terje Tellefsen.

– Vi har brukt Cantor Controller i vel ett års tid mot de forskjellige avdelingene, og kommer til å bruke det mer og mer fremover inn mot selskapene og selve virksomheten også. Vi er i overkant av 60 selskaper i BAMA og det er veldig mange av disse som skal inn i Cantor Controller systemet. Vi jobber nå for å få dette på plass. Enkelte av disse er jo veldig store og kompliserte, noe som har gjort prosessen utfordrende. Vi har også løsninger som er ikke er standard, noe man gjerne vil finne når man er et stort konsern, og da må man jobbe litt for å finne ut hvordan man tilpasser dette. Det gjør hele prosessen litt ekstra spennende, sier Tellefsen.

Tidligere har BAMA brukt Excel, Strax og Enterprise Reporting. Da de var ute etter å finne noe som var enklere å bruke enn Strax, og i tillegg et verktøy som ga tallene rett inn til rapporteringssystemer fra økonomi- og regnskapssystemene, bestemte de seg for å gå over til Cantor Controller.

– Til tider har det jo vært utfordrende, men siden Cantor Controller er så godt oppbygd så blir det lettere for oss å sette alt inn i et system som fungerer bra for BAMA. Fleksibiliteten er noe vi virkelig setter pris på.

– Foreløpig er det regnskapskonsulentene som kjører ut alle rapportene og distribuerer til de forskjellige avdelingene og selskapene. Vi har totalt ca 100 budsjettansvarlige i BAMA. Tanken er at alle disse skal få distribuert sine rapporter med Cantor Controller, sier Tellefsen.

BAMA og Tellefsen var opptatt av å finne et system som hadde hatt flere store kunder før og som lett tok utfordringen med et såpass stort konsern.

Som et større konsern, er det fint for oss å se at det er andre store som har benyttet Cantor Controller før og at ikke vi kom som første storfisk og skapte store utviklingsbehov. Standardiseringen som tillater oss å gjøre ting på tvers var også viktig. Det var med på å lande beslutningen om å ta i bruk Cantor Controller som rapporteringsverktøy for oss.

– Vi så på forskjellige system, men totalt så syns vi Cantor sitt system fanger opp mange ting, som for eksempel rapportering, prognoser, budsjettmodell, årsregnskap og mer. Så er det jo et veldig komplett system, noe som er en stor fordel for oss i BAMA, sier Tellefsen.

Hos Cantor AS sitter alt av support- og programmeringsteam i Oslo og Ålesund, noe som gjør det lettere å kommunisere, både internt og med kunder. Dette er noe BAMA setter pris på.

–Det at support og programmeringspersonale er in-house gjør jo at kommunikasjonslinja er mye kortere, og siden alle snakker samme språk, er kommunikasjonen oss imellom enklere enn den kunne vært med noen andre. Definitivt ser vi fordelen med denne type nærhet. Vi har fått god hjelp til alt det vi har hatt behov for, noe som gjør at vi er på god vei til å komme så langt at neste gang vi kjører rapportering så slipper vi å ta ekstra og trippel sjekk på det vi gjør, forteller Tellefsen.

Når BAMA skal ta neste steg og gi utstrakt tilgang til webmodulen, sier Tellefsen at han ser stort potensiale. Der ser han den virkelige gevinsten når det kommer til effektivisering. Med en modul som avdelingslederne og de budsjettansvarlige virkelig kan benytte seg av.

– Med denne løsningen kan vi være bedre oppdatert, få en bedre prosess i forhold til regnskapsavslutningen, både i forhold til at de kan ha en kontroll over hva som er ført ned på kontonivå, samt se bilagsnivået, ikke minst. Dette er en stor gevinst for oss.

– Det er flott at Cantor Controller er en god del mer intuitivt samm lignet med andre systemer. Det er mye lettere å håndtere enn mange andre, noe som er flott og p