Konsern-ikon

Konsern

FornøydKunde.jpg

Cantor Controller Konsern er et komplett system for periodisk konsernrapportering.

Basert på mor- og datterselskapene sine regnskapstall som importeres som egne saldobalanser med lokal kontoplan og valuta, genereres konsoliderte virkelige-, budsjett- og prognosetall i konsernet i ønsket konsernvaluta.Dette danner så grunnlaget for svært fleksibel rapportering av resultat, balanse, likviditet og nøkkeltall for konsernet med totalrapporter, rapporter oppdelt på selskap, elimineringer osv.

Brukervennlige importmuligheter enten direkte fra selskapenes regnskapssystemer,

eventuelt fra regneark, registrert via web løsningen eller manuell registrering. I systemet er det helt fri definering av selskapsstruktur. Dette innebærer at det kan konsolideres ett fritt antall selskap samt flere konsernnivåer. I tillegg til selskaps- og kontodimensjoner, er det inntil 9 frie dimensjoner. (divisjon, segment, avdeling, prosjekt osv.)Vil du vite mer?

Ønsker du en uforpliktende samtale om Cantor Controller eller har du spørsmål? Registrer deg her og vi tar kontakt med deg.

Gruppe


Kontaktinformasjonloader