Signering BankID-ikon

Signering BankID

Få ethvert pdf-dokument elektronisk signert med høy grad av sikkerhet for autentisering.

Signeringsmodulen i Cantor Controller oppfyller kravene til kvalifisert elektronisk signering kan du bruke til elektronisk signering av årsregnskap, årsberetning, styreprotokoller, generalforsamlingsprotokoller, avtaler og referater mv.

Både Regnskapslovutvalget og Aksjelovutvalget har fremmet forslag om elektronisk signatur i den endrede regnskapsloven og aksjeloven som forhåpentligvis er vedtatt våren 2017.

 Kom i gang nå og anskaff den nye modulen som koster kr 4.500 med månedlig lisens på kr 150 og med en pris per signatur på kr 15.


 

Bestill modul for signering av dokumenter

Vi ønsker å bestille den nye modulen i Cantor Controller for signering av dokumenter til introduksjonspris kr. 4500,- eks mva.

Opplysningerloader