Ny pc

Beskrivelse hvordan Harmoni Lønn flyttes til ny pc.

Hvis Harmoni Lønn skal flyttes til en ny PC, kan dette enklest gjøres på følgende måte:
1. Kopier programkatalogen inkludert underkataloger fra den gamle til den nye maskinen. F.eks. c:\Harmoni
2. Installer siste oppgradering som er lagt ut på www.cantor.no på den nye maskinen. Dette må gjøres selv om oppgraderingen allerede er kjørt på den gamle maskinen.


loader