Versjonslogg Harmoni

Her ser du endringer vi har gjort i nye versjoner.


HarmoniSetup2018-1-0-14.exe

- Endret nullstillingsfunksjon av A-melding slik at den også fungerer i 2018

HarmoniSetup2018-1-0-10.exe

- Endret posteringsbilaget slik at negative tall flyttes til kredit/debet

- Permisjoner før 2018 sendes ikke lenger inn fra periode 1-2018

- Sjøfartsrelatert informasjon vises nå på sammenstillingsoppgaven

HarmoniSetup2018-1-0-4.exe

- Ved nedhenting av skattekort settes nå datoen "Hentet fra Altinn" som vises i ansattregisteret

HarmoniSetup2018-1-0-3.exe

- Oppdatert kommuneregister ang sammenslåing av 3 kommuner i Vestfold.

HarmoniSetup2018-1-0-1.exe

- Årsversjon Harmoni Lønn - Se egen veiledning

HarmoniSetup2017-1-0-15.exe

- Returrapporten fra A-meldingen viser nå kun info om finansskatt der det finnes

HarmoniSetup2017-1-0-18.exe

- Ny rapport for eksport av ansattinformasjon til Excel


HarmoniSetup2017-1-0-15.exe

- Tillater innsending av 2016-data, da dette ga feilmelding ifm finansskatt


HarmoniSetup2017-1-0-12.exe

- Støtte for finansskatt. Kryss under satser/faste konti
- Standarddatasett er oppdatert med nye satser for kilometergodtgjørelse
- Lønnsarter av typen næringsinntekt viser nå korrekte beskrivelser
- Lønnsberegning på tidligere år gir ikke lenger feilmelding ved oppretting av bankfil.

HarmoniSetup2017-1-0-8.exe

- Problem med åpning av datasett etter oppgradering mot server er korrigert

HarmoniSetup2017-1-0-7.exe

- Korrigert feilmelding som kom ved lønnsberegning av visse lønnsarter. Meldingen var "index out of bound"
- Korrigert Sammenstillingsoppgave til inntektsmottakere slik at postnr i selvangivelsen nå skrives ut korrekt.

HarmoniSetup2017-1-0-3.exe

- Årsversjon Harmoni Lønn - Se egen veiledning.
-"Rest frikort" skrives nå på lønnsslipp for de med frikort
- Korrigert problem med feil lønnsår ved oppretting av nye datasett
- Tilleggsinformasjon. Lagt inn "Lønn ved arbeidsmarkedstiltak".
- Korrigert utskrift og innsending av tilleggsinformasjon som ikke har spesifikasjoner


loader