Funksjoner

_BD_6896.jpg

Oversikt over funksjoner i Harmoni Lønn

Moderne lønnssystem for små og mellomstore bedrifter med alle nødvendige skjema og rapporter. Harmoni lar deg kjøre lønn på så mange selskaper og ansatte du måtte ønske.

Systemet gir deg følgende lønnsutskrifter:

 • Lønnsslipper
 • Lønnslipp via epost
 • Betalingsoppdrag
 • Lønnsbilag
 • Posteringsbilag

Offentlige oppgaver:

 • A-melding
 • Sammenstilling av opplysninger til ansatte
 • Tett integrasjon mot altinn

Lett å lære, enkelt å bruke!
Løsning for avdeling/prosjekt og elektronisk betalingsoverføring.

Funksjonsområde

Komplett lønnssystem for mindre virksomheter som har alle nødvendige funksjoner for kunne foreta lønnsberegninger og utskrift av lønnsslipper (eller pr e-post), bankoverføringer og posteringsbilag, samt a-meldinger og sammenstilling av innsendte opplysninger til de ansatte.

Programbeskrivelse

I Harmoni registrerer du først faste firmaopplysninger som navn, adresse, kommune, bankkontonr. osv. Deretter oppretter du ansatte i ansattregisteret med nødvendige personalia, arbeidsforhold og lønnsopplysninger. Lønnsarter, satser, kommuner osv. ligger inne og du velger de du ønsker å bruke og gjør evt. dine egne tilpasninger. Det er ingen begrensinger på antall ansatte. Faste lønnsdata som månedslønn, fri bil mm. legges inn en gang og endres bare når du selv ønsker. Den løpende lønnskjøringen blir dermed å registrere de variable lønnsdata; timer for timelønnte, evt. reisegodtgjørelse, forskudd osv. for deretter å kjøre lønnsberegning og utkjøring av lønnsslipper, betalingsoverføring og posteringsbilag. Meget fleksibelt med hensyn til korrigeringer og ny kjøring. A-melding kjøres ut når du ønsker og kan kjøres flere ganger ved behov. Lønnssystemet kan tas i bruk ved hver hele måned igjennom året. Hittilverdier registreres og så kan lønnskjøringer fortsette utover året med tilhørende innsending av a-meldinger.

Rapporter/ utskrifter:

Registerutskrifter:

 • Ansattlister
 • Lønnsarter
 • Kontoplan
 • Kommuner
 • Satser og avgifter
 • Postnr./sted

Lønnsutskrifter:

 • Lønnsslipper (kan sendes på e-post)
 • Betalingsoppdrag
 • Lønnsbilag
 • Posteringsbilag

Offentlige oppgaver:

 • a-melding
 • Sammenstilling av opplysninger (kan sendes ansatte på e-post)

Systemegenskaper

Harmoni er et Windows-basert lønnssystem som vil kunne brukes på alle maskiner som kjører Windows. Utskriftene er basert på Windows skriverdefininsjoner og dermed tilpasset de fleste printere. Alle utskrifter (inkl. lønnsslipper) er tilpasset stående A4. Alle utskrfiter kan lagres til pdf, Word og Excel. Harmoni er svært hurtig og har en filstruktur som krever lite diskplass. Systemet er klientorientert og har innebygde rutiner for sikkerhetskopiering.

I tillegg til svært høy utskriftskvalitet til skriver har Harmoni forhåndsvisning av alle utskrifter til skjerm.

loader