Anleggsregnskap-ikon

Anleggsregnskap

Trenger du anleggsregnskap for oppfølging av anleggsmidler? Det har vi!

Anleggsregnskap


Systemet er av de mest avanserte anleggsregnskap som tilbys på markedet! Et system som er både enkelt å implementere og vedlikeholde. Cantor Controller kan brukes til alle anleggsmiddel som skal aktiveres og avskrives for beregning av periodiske eller årlige avskrivninger til regnskap og budsjett.

Alle detaljer knyttet til et anleggsmiddel kan registreres for å få en korrekt bedriftsøkonomisk avskrivningsberegning. Systemet takler også salg med automatisk gevinst/tapsberegning, nyinvestering, nedskrivning og selvsagt skattemessig avskrivninger med opprettelse av avskrivningsskjema og evt. gevinst/tapskonto. Systemet har fleksible og tallrike utskrifter med alle aktuelle sorterings- og utvalgskriterier.

Her kan du også registrere leasingobjekter. Systemet vil, ved riktig input, kunne beregne; leasingforløpet fordelt på år, restbeløp, avskrivning, renter og leasingbeløp.

Vil du vite mer?

Ønsker du en uforpliktende samtale om Cantor Controller eller har du spørsmål? Registrer deg her og vi tar kontakt med deg.

Gruppe


Kontaktinformasjonloader