Veivisere

Cantor har utviklet en rekke oversiktlige og effektive brukergrensesnitt for de fleste funksjonsområder som vi har kalt Veivisere, det siste nye er Årsoppgjørsveiviser. 

Disse veiviserne finnes i dag: Årsoppgjørsveiviser Rapporteringsveiviser Konsernveiviser Budsjettveiviser Likviditetsveiviser Har du de underliggende modulene, er veiviser-grensesnittet et verdifullt tillegg til installasjonen din.  Mange av våre kunder har allerede Veivisere tilgjengelig.  For å sjekke om du har det gå hit og sjekk om du finner «Veivisere». Hvis du ikke har det, tilbyr vi tilgang til Veivisere pris kr 8.000 som et engangsbeløp uten noe tillegg i lisens og denne gir deg så tilgang til veivisere på alle de underliggende moduler som du har i installasjonen din fra før.


Konsernveiviser

Cantor Konsern er et komplett system for periodisk konsernrapportering.

Basert på mor- og datterselskapene sine regnskapstall som importeres som egne saldobalanser med lokal kontoplan og valuta, genereres konsoliderte virkelige-, budsjett- og prognosetall i konsernet i ønsket konsernvaluta.Dette danner så grunnlaget for svært fleksibel rapportering av resultat, balanse, likviditet og nøkkeltall for konsernet med totalrapporter, rapporter oppdelt på selskap, elimineringer osv.

Brukervennlige importmuligheter enten direkte fra selskapenes regnskapssystemer,

eventuelt fra regneark, registrert via web løsningen eller manuell registrering. I systemet er det helt fri definering av selskapsstruktur. Dette innebærer at det kan konsolideres ett fritt antall selskap samt flere konsernnivåer. I tillegg til selskaps- og kontodimensjoner, er det inntil 9 frie dimensjoner. (divisjon, segment, avdeling, prosjekt osv.) 


Budsjettveiviser

Effektiv stegvis etablering av resultat-, likviditet- og balansebudsjett.

Vi har videreutviklet våre budsjettløsninger i Cantor Controller, her samler vi alle budsjettrutinene i en veiviser som stegvis leder deg frem til komplette budsjetter for resultat, likviditet og balanse.

Underveis presenteres effektive registreringsbilder for innleggelse av budsjettall.

Dette innebærer oversiktlige menyer, vinduer og kommandoer. Løsningen ender med en ferdig rapportpakke med hovedtall fra budsjettene, nøkkeltallsberegninger, grafer og detaljerte rapporter. Her har du et svært nyttig hjelpemiddel.

Ønsker du mer informasjon, klikk på spørsmål om dette oppe til høyre på denne siden, eller ring oss på 70 17 42 50 så kobler vi oss opp og gir deg en visning av løsningen.