Cantor Installasjon

Cantor Installasjon er vår tradisjonelle programvareløsningen for installasjon i eget miljø eller hos egen ASP-leverandør. Egner seg når økonomisystemet som Cantor skal hente data fra, er installert i eget miljø eller hos ASP leverandør. 

AnskaffelseÅrlig lisensPris pr.mnd
Årsoppgjør AS22.0007.380615
Årsoppgjør ANS22.0007.380615
Konsern22.0006.360530
Rapportering/ Budsjett34.0006.360530
Likviditet22.0005.280440
Veivisere  8.000
Signering   5.0001.920160
Cantor BI25.000
Ekstra bruker (ordinær) 8.0003.300*275
Ekstra bruker (begrenset) 4.000 1.680140
Webrapportering34.00010.560880
Eksterne webbrukere (rapportering) Cantor Report         0     50442


Brukerstøtteavtale koster kr 5.880,- per år for første bruker og kr 350,- per ekstra bruker og i tillegg kr 810,- per modul. Anleggsregnskap/aksjeportefølje er inklusiv i årsoppgjørsmodulene for aksjeselskap og ansvarlige selskaper. Det samme gjelder alle relevante skjemaer. 

Timepris for konsulenttjenester er kr 2.100,- og dagspris for konsulentbistand er kr 16.500,- Dagspris for internkurs er kr 20.000,- for inntil 8 kursdeltagere og med et tillegg på kr 3.140,- per ekstra kursdeltager. Ordinær dagspris for standard kurs er kr 5.380,- 

Alle priser er eks. mva. Våre betalingsbetingelser er netto per. 14. dager.

* +220 pr. modul inntil 10.brukere.


Cantor Cloud

Cantor Cloud er vår skybaserte løsning for leie av tilgang til aktuelle moduler og brukere. Egner seg når Cantor skal hente data fra et skybasert økonomisystem,  og/eller en ikke har eget servermiljø eller bruker ASP-leverandør til drifting av sine eksisterende IT-løsninger. Pris for vår skyløsning Cantor Cloud beregnes utfra modulvalg, antall moduler og antall brukere. Pris for etablering er kr.7200, og pris for brukerstøtte ligger i samme prissjiktet som for fast installasjon.  Kontakt oss gjerne for et uforpliktende tilbud som dekker ditt behov. 

Plattform

Cantor Cloud driftes på en Microsoft Azure plattform hos Tussa IKT, en av landets ledende leverandører av skytjenester.  Tilgang til løsningen krever at hver enkelt bruker disponerer en gyldig Microsoft Office 365 konto.  Om en ikke allerede har en slik konto kan den bestilles her https://products.office.com/nb-no/business/office og den koster ca. kr 120 (eks. mva) per måned og gir tilgang til Microsoft Office-verktøy (Word, Excel, PowerPoint osv.)  og Cantor fra nesten hvor som helst.  Bruken av Cantor Cloud krever at det betales en månedlig lisens for tilgang til aktuelle moduler for de enkelte brukere og denne inkluderer også brukerstøtte.


Cantor Abonnement 

Cantors skybaserte abonnementsløsning egner seg når 1 til maks inntil 3 brukere skal ha tilgang til 1 eller 2 av modulene i Cantor for et bestemt eller maks 10 selskaper. 

Pris pr. mndEkstra bruker
Årsoppgjør990495
Rapportering990495
Budsjett680340
Likviditet680340
Konsern680340
Signering340340

Prisene inkluderer en bruker og ett firma. Modul og brukerpriser er oppgitt eks. mva. pr. måned og inkluderer brukerstøtte. Ekstra firma koster kr.70 pr. måned. Rapportering inkluderer 25 eksterne rapportbrukere (webbrukere). Engangsbeløp for etablering av skyløsning: kr. 3600.

Plattform

Cantor Abonnement driftes på en Microsoft Azure plattform hos Tussa IKT, en av landets ledende leverandører av skytjenester.  Tilgang til løsningen krever at hver enkelt bruker disponerer en gyldig Microsoft Office 365 konto. Om en ikke allerede har en slik konto, kan den bestilles her.

Løsningen koster ca. kr 125 (eks. mva) per måned og gir tilgang til Microsoft Office-verktøy (Word, Excel, PowerPoint osv.) og Cantor fra nesten hvor som helst. Bruken av Cantor Cloud krever at det betales en månedlig lisens for tilgang til aktuelle moduler for de enkelte brukere og denne inkluderer også brukerstøtte.


Harmoni

Årlig lisensPris pr. mnd
Anskaffelse5.000
Lisens 
4.920410
Brukerstøtte2.100175

Gradert:
1-20 ansatte4.920
21-50 ansatte9.880
Over 50 ansatte14.820

Brukerstøtte tidligere Maritech: kr. 3000 (250 per. måned).