Følgende webinar er tilgjengelig: 

  • Likviditetsstyring
  • Rapportering i krisetider
  • Sofistikert rapportering med Cantor BI
  • Engelskspråklig rapportering i Cantor

Likviditetsstyring 

Hvordan gå fra et driftsbudsjett til et komplett likviditetsbudsjett, bruke likviditetsbudsjettet sammen med virkelige tall, til å lage prognoser for resten av året eller rullerende.  Hvordan rapportere likviditetsutvikling basert på virkelige regnskapstall.   Tid ca 50 minutt. Pris er kr 750,- eks mva. Les mer: https://attendee.gotowebinar.com/register/5166281189248600334   

Rapportering i krisetider

Da svært mange av oss har fått endrede forutsetninger for 2020 så har vi samlet en del problemstillinger i et webinar. Her tar vi for oss aktuelle tema i rapporteringen for å kunne gi best mulig beslutningsgrunnlag i tiden framover. Vi ser på endrede forutsetninger innenfor budsjett, resultatprognoser og likviditetsprognoser. Vi ser også på våre rapporter for dokumentasjon i forhold til søknad om tilskudd via kompensasjonsordningen.   Tid ca 1 time. Pris er kr 750,- eks mva. Les mer: https://attendee.gotowebinar.com/register/7625846919447605005   

Sofistikert rapportering med Cantor BI 

I tett dialog med våre kunder har vi utviklet Cantor BI for å hjelpe virksomheter til å ta handlekraftige beslutninger. Cantor BI er en pakkeløsning med ferdigdesignet BI-dashbords og tilhørende rapportuttrekk. Med utgangspunkt i et avansert dashbord, får brukere presentert den informasjonen de ønsker i foretrukket format. Ved å gi tilgang til nåværende og historiske data gis virksomheten et datadrevent beslutningsgrunnlag som best kan identifisere og øke profitt, oppdage problemer underveis, se markedstrender eller på andre måter optimalisere driften.   Tid ca 30 minutt. Les mer: https://attendee.gotowebinar.com/register/1452110020162680076   

Engelskspråklig rapportering i Cantor 

Vi har flere løsninger for engelsk rapportering i Cantor. I dette webinaret ser vi på ulike muligheter for rapportering på engelsk, både på rapportsiden og via engelsk versjon av programmet. Her viser vi engelske rapporter, rapporter som kan kjøres med flere språk, engelsk webgrensesnitt, engelsk versjon mm.   Tid ca 30 minutt. Pris er kr 300,- eks mva. Les mer: https://attendee.gotowebinar.com/register/1673685803280217100