Følgende webinar er tilgjengelig: 

  • Likviditetsstyring
  • Noter i RR - 0002
  • Årsoppgjør

Likviditetsstyring 

Dette webinaret gjennomgår hvordan du kan gå fra et driftsbudsjett til et komplett likviditetsbudsjett, bruke likviditetsbudsjettet sammen med virkelige tall, til å lage prognoser for resten av året eller rullerende.  Hvordan rapportere likviditetsutvikling basert på virkelige regnskapstall. Pris: 850,- Godkjenning: Webinaret antas å oppfylle kravene til faglig oppdatering for regnskapsførere/revisorer tilsvarende 1 time finansregnskap.

https://attendee.gotowebinar.com/register/4693614341070420238

Noter i RR-0002

Vi går i dette webinaret igjennom hvordan du bruker notene i RR-0002. Vi ser på grunnlagsdata, selve RR-skjemaet og utskriftsversjon av notene. Webinaret passer for deg som bruker noter i Controller, eller som vurderer å ta det i bruk. Godkjenning: Webinaret antas å oppfylle kravene til faglig oppdatering for regnskapsførere/revisorer tilsvarende 1 time finansregnskap. Pris: 850,- 

https://attendee.gotowebinar.com/register/2752722330859690254

Årsoppgjør

Dette webinaret er for deg som ønsker et mer automatisert og effektivt årsoppgjør. I webinaret Årsoppgjør gjennomgår vi veiviseren for et årsoppgjør i Cantor fra begynnelse til slutt. Sentrale tema som vil bli gjennomgått er basisdata, årsskifte, aksjonærregisteroppgaven, import av saldobalanse, skjema, disponeringer, noter, dokumentasjon, Altinn og tilslutt signering. Godkjenning: Webinaret antas å oppfylle kravene til faglig oppdatering for regnskapsførere/revisorer tilsvarende 1 time finansregnskap og skatt/avgift. Pris 850,-

https://attendee.gotowebinar.com/register/4009744496865582351