Fagdag – Cantor 16. oktober 2018

Bli med på årets fagdag som er spekket med nyheter, oppdateringer og rapporteringstrender. Bli mer effektiv i rapporteringen og frigjør tid til å fokusere på hovedvirksomheten.

Vi vurderer kurset til å oppfylle kravene til faglig oppdatering for regnskapsførere/revisorer tilsvarende 6 timer finansregnskap.

Fagdagen er for deg som bruker Cantor Controller og som ønsker inspirasjon til nye og mer effektive løsninger. Gjennom dagen vil du få bedre kunnskap om programmet, nyhetsoppdateringer og erfaringsutvekslinger.

Henrik Ibsensveg-icon

Henrik Ibsensveg

2060 Gardermoen
09:30 - 15:30

Park inn by Radisson Oslo Airport

Helge Bøe-icon

Helge Bøe

Administrerende direktør
09:30 - 09:40

Velkommen

Monica Jensson Skregelid-icon

Monica Jensson Skregelid

Markedsdirektør
09:40 - 10:30

Skreddersydd rapportering

•  Utarbeide egentilpassede rapporter

•  Definere effektive samlerapporter

•  Hvordan fungerer standardrapporten: Økonomisk rapport?

•  Egendefinert kolonneformat - 205

Svein Roger Hoggen-icon

Svein Roger Hoggen

Seniorkonsulent
10:45 - 11:30

Nøkkeltall, KPI’er, rapporter med grafisk fremstilling

•  KPI’er/nøkkeltall med trafikklys/sol og sky

•  Grafiske framstillinger av tall og nøkkeltall

•  Oppbygging av nøkkeltall

-icon

11:30 - 12:30

Lunsj

Helge Bøe-icon

Helge Bøe

Administrerende direktør
12:30 - 13:15

Likviditets- og budsjettstyring

•  Virkelig likviditetsutvikling

•  Likviditetsprognoser

•  Budsjettveiviser

•  Effektiv registrering av budsjetter

Monica Jensson Skregelid-icon

Monica Jensson Skregelid

Markedsdirektør
13:30 - 14:00

Rapporter utarbeidet på dimensjon

•  Avdeling, prosjekt mv.

•  Virkelig, budsjett og prognose tall

•  Definere egne rapporteringsnivå i Cantor Controller

Helge Bøe -icon

Helge Bøe

Administrerende direktør
14:00 - 14:30

Avansert regnskapsrapportering

•  Planlagte oppgaver

•  Robotisering

•  Kommentarer til regnskapet


Svein Roger Hoggen-icon

Svein Roger Hoggen

Seniorkonsulent
14:45 - 15:15

Webrapportering – Tilpasset

•  Tilpass dashbordet til din rapportering

•  Endre knapper, rapporter og nøkkeltall

•  Eget bilde på dashbordet

•  Brukere med tilgang på ulike nivå

-icon

15:15 - 15:30

Spørsmål & svar og avslutning

loader