Årsoppgjøret 2018

Aarsoppgjør.jpg

Aktuelle datoer - årsoppgjøret for inntektsåret 2018

Programoppdateringer

Da står et nytt årsoppgjør for døren og vi vil legge ut følgende versjoner:

  • 10.01.2019 - Årets første versjon - 2019-1-1-1
  • 18.02.2019 - Versjon for innsending til Altinn (Altinn åpner denne dagen)
  • 04.04.2019 - Versjon for henting av prefill til PSA/PSAN

Husk at aksjonærregistreroppgaven er årsuavhengig så denne kan sendes inn på 2018-versjoner av programmet gitt at årsskifte til 2018 er gjennomført.

Oppgraderingene kan lastes ned ved gå på hjelp og velge "søk etter oppdatering" i Controller eller ved å klikke på linken "Manuell nedlastning" på samme sted. 

Første versjon 2018
Den offisielle versjonen 2019-1-1-1 legges ut torsdag 10. januar 2018. I den forbindelse sendes ut e-post med et eget passord for å hente ned denne.

NB! Denne versjonen må installeres for at du skal kunne hente ned nye versjoner i løpet av 2019.

Vi vil etter dette legge ut en ny versjon hver fredag. Det er selvsagt ikke nødvendig å ta ned alle disse dersom alt fungerer. Inne på versjonsloggen i Cantor Controller, finner du hva som er gjort i de enkelte versjonene. På bildet for "søk etter oppgradering" finner du versjonsloggen for nyere versjoner.

Altinn åpner for innsendelse ved hjelp av årsoppgjørsprogram den 18. februar (uten preutfylling). Fra 4. april vil preutfylte data være tilgjengelig for nedlastning for personlige selvangivelser.

Lykke til med årsoppgjøret!

loader