Cantor har utviklet et system med veldig gode integrasjonsmuligheter mot eksisterende regnskapssystem, og gjennom dette kobler de seg opp mot et hvilket som helst regnskapssystem der de henter inn grunnlagsdata for konsolidering på en effektiv måte. Helge Bøe forteller her mer om Cantor sitt konsolideringssystem.

- Jeg vil tippe at vi har ca 200 bedrifter som bruker den delen av Cantor. Det har vist seg at vårt konsolideringsverktøy passer for både små og store konsern, og vi har en rekke mellomstore og store norske konsern som bruker systemet vårt i løpende konsolidering. Hos disse er det også er innslag av utenlandske bedrifter, og dermed får man inn valutaproblematikk, noe vårt system egner seg veldig godt til å takle, sier Helge Bøe, adm. direktør hos Cantor.

- Det som er hovedsaken med Cantor på konsolideringssiden er at det er et standardisert system som, forhåpentligvis, er vidt nok til at kundene finner de løsningene de er på jakt etter. Og, med dette som utgangspunkt, så er systemet lett å ta i bruk. Vi har ingen omfattende implementeringsprosess, man setter opp systemet og tar det i bruk, selv i relativt store konsern, i løpet av få dager, forteller han videre.

Det som gjør Cantor sitt system spesielt er at der er ikke så mange norske konsolideringssystemer på markedet. Konkurrentene er internasjonale systemer som Cognos og Hyperion, men forskjellen, på mange måter, er at Cantor sitt system er et ferdig standardsystem, mens de to andre er halvfabrikater som man bygger modeller rundt.

- Fordelen for oss er at prosjektet med å ta i bruk konsolideringssystemer dermed blir betydelig mindre med vårt system, dette fordi våre løsninger allerede er ferdig utviklet. Når det er sagt, så er det fortsatt slik at den viktigste konkurrenten vår på konsolideringssiden er Excel. Det er overraskende mange norske konsern som fortsatt bruker Excel til konsolidering. Dette møter vi ofte i konkurranse, og når vi selger inn vår konsolideringsløsning så er det som regel Excel som blir byttet ut.

Konsolidering gjennom Cantor sitt system er virkelig mer effektivt enn ved bruk av Excel, og Helge kan forklare hvorfor.
- For det første er det fordi vi har disse tette integrasjonene inn mot regnskapssystem, slik at vi henter regnskapsdata ut på en effektiv måte. Her ligger betydelig besparelse.

- For det andre er det automatikk i innhenting av valutakurser og omregning av valuta. Vi har også en rekke funksjoner som bidrar til at man, på en effektiv måte, får opp konsolideringen og elimineringen på en ryddig måte inn i konsernrapporteringen.

Cantor utvikler stadig systemet sitt, og for å gjøre hverdagen enklere for sine brukere har de lagt ned betydelig innsats i tilrettelegge for en konsernveiviser, der de har laget en oversiktig menystruktur på konsolideringsløsningen. Dette for at man gjennom noen få steg i prosessen, kommer gjennom hele konsolideringen. Alt av funksjonalitet er samlet rundt noen få hovedbilder, noe som gjør systemet enkelt å ta i bruk for nye brukere, og samtidig gir en oversiktlighet i konsernoppsettet.

- Det skal være både intuitivt og lett å finne de funksjonene man er på jakt etter når man jobber daglig med konsolidering, avslutter Helge.